HÖGKLASSIGA EKOLOGISKA
SMÖRJMEDEL för olika arbetsmiljöer

Kontaktuppgifter

Forestoil Oy producerar och säljer högklassiga smörjmedel för skogs- och betongindustrins behov i Vörå. Vi samlar även in avfallsoljor från olika branschers industriföretag runt om i Finland.

Vi står till din tjänst med 35 års gedigen erfarenhet och stark expertis. Vi känner våra produkter genomgående och kan alltid rekommendera en smörjolja som passar just dina behov bäst.  Välj Forestoil – branschettan!

Över 35 år av sakkunnig
affärsverksamhet

Forestoil Oy är ett anrikt företag som producerat högklassiga smörjmedel för skogs- och betongindustrins behov i över tre årtionden. Vårt företags rötter går tillbaka till företagets grundares Timo Hakolas firmanamn, som han öppnade år 1985. År 1997 ändrades bolagsformen till aktiebolag. I dag utgörs Forestoil Oy:s anställda av sex branschproffs, som arbetar med stort hjärta och fokus på förstklassigt kvalitetsarbete..


Som ett resultat av en långvarig, sakkunnig och erfarenhetsbaserad produktutveckling omfattar vårt smörjmedelsurval proffsprodukter för allt från sågindustri till drivning och betongindustri. Vi säljer oljor för olika årstider och väder som garanterar smidig drift för dina maskiner och fungerar effektivt i krävande förhållanden. Av oss får du även hållbara och högklassiga märkfärger!

Läs mer om våra oljor

Miljöskydd för en renare framtid

Vår smörjoljeproduktion bygger på insamling och raffinering av återanvända klara oljor. På plats hos kunden utgör säker oljeuppsugning av använd olja i tankbil en stor del av vår verksamhet. Vi erbjuder företag en lätt lösning för att styra avfallsolja till nyttoanvändning. Vi samlar olja från många olika industribranscher. Vår oljeavfallshantering omfattar hela Finland.

Läs mer om våra tjänster för använda oljor


Vid vår anläggning i Vörå lagrar vi och raffinerar kvalitetssmörjmedel av samlade oljor.


Forestoil Oy drog sitt strå till stacken även vid planeringen av nationell oljeavfallshantering. Vi samarbetar med miljöministeriet för att engagera allt fler företag i att styra sina avfallsoljor till nyttoanvändning.


Vår värdegrund inom miljövänlighet och hållbar utveckling har format vår verksamhet till det den är i dag. För att allt effektivare och bättre möta våra kunders behov har vi inte fastnat i beprövad praxis utan utvecklar kontinuerligt vår verksamhet. Miljöskydd är vår viktigaste vägvisare.

Kontaktformulär

* Obligatoriska fält

Jag tillåter att det i fortsättningen sänds erbjudanden och information till mig.

hCaptcha