OLJEAVFALLSHANTERING

Kontaktuppgifter

Forestoil Oy erbjuder företag en lätt lösning för att styra avfallsolja till nyttoanvändning. Vi samlar in klara, använda oljor och vidareförädlar dem till miljövänliga återanvända oljor för skogs- och betongindustrins behov.

Vår oljeavfallshantering omfattar hela Finland – med över 35 års gedigen expertis

 

Kontakta oss för att avtala om fortsattanvändning av dina avfallsoljor!

Etta inom återanvändning av smörjoljor

Vi är finska föregångare inom återanvändning och vidareförädling av använda smörjoljor. Alla smörjoljor från vår fabrik i Vörå produceras av återanvända klara oljor som skapar ett problem för andra företag.


Vi samlar in använd olja i tankbil från ditt företags verksamhetsställe. Vi anländer vederbörligt utrustade på avtalad tidpunkt och sköter insamlingen säkert och effektivt. Av oss får du även en behållare med tillhörande reservoar för insamling av olja. Insamlingen och behållaren är kostnadsfria för våra kunder. Du kan också få ersättning för oanvändbar klar smörjolja. Lätt, eller hur?

Kontakta oss och fråga mer

Effektivitet

Slangvindor spar plats och håller omgivningen snygg Pumpar och slangar är lätta att föra bredvid arbetsmaskinen.


Säkerhet

För att undvika överfyllning är våra behållare utrustade med reservoarer och kontrollmätare.


Återvinning

Basråvaran för våra högklassiga Forestoil-smörjmedel är klara, använda smörjoljor. Genom att använda 1 000 liter olja som raffinerats för återanvändning minskar ditt kolfotspår med hela 350 kg!

Vi samlar in använda oljor från flera olika industribranscher:

  • skogsindustri

  • gruvindustri

  • hamnar

  • speditionsfirmor

  • verkstäder för tunga maskiner

  • serviceverkstäder

  • kraftverk