Högklassiga transportöroljor för sågindustrin

Kontaktuppgifter

Sågindustrins transportörer ställer hårda krav på smörjoljor. Välj Forestoil Oy:a förstklassiga transportöroljor för garanterat oavbruten produktion i alla förhållanden.

Våra inhemska och miljövänliga smörjoljor för sågindustrin tillverkas vid vår fabrik i Vörå.


Läs mer och kontakta oss!


Transportörsmörjmedel för året runt-användning

Våra transportörsmörjmedel är planerade för industrins skrap- och kedjetransportörer. Våra inhemska transportöroljor tränger effektivt in i transportörkedjornas drivlänkar och skyddar dess glidytor mot slitage och korrosion. Högklassiga smörjmedel torkar inte i drivlänkar eller transportörer och kan användas året runt. Våra smörjmedel för yrkesbruk är ett resultat av en långvarig, sakkunnig produktutveckling och produceras alltid av de bästa komponenterna i sin bransch.


Försäljningens kontaktuppgifter

Johde 46 och 68

Mineraloljebaserat smörjmedel för sågindustrin.

  • Utmärkt adhesion

Tekniska uppgifter:
Viskositeter: 46 och 68 cSt / 40 °C
Densitet: 870–890 kg / m³
Flampunkt: > 100 °C
DMSO-extrakt: < 3 % (IP 346)

Förpackningsstorlekar:
200 l, 1000 l samt bulkleverans med tankbil.

Johde Bio 46 och 68 Eco

Växtoljebaserad smörjolja för sågindustrin.

  • Biologiskt nedbrytbar

Tekniska uppgifter:

Viskositeter: 46 och 68 cSt / 40 °C
Densitet: 890–910 kg / m³

Flampunkt: > 100 °C
DMSO-extrakt: < 3 % (IP 346)
Lecitin: 0 %

Förpackningsstorlekar:
200 l och 1000 l samt bulkleverans med tankbil.