Formoljor för BETONGINDUSTRIn

Kontaktuppgifter

Beto-Form-formoljor för betongindustrin

Forestoil Oy producerar högklassiga Beto-Form-formoljor för betongindustrin. Våra mycket lättanvända formoljor lämpar sig för alla typer av formar. Beroende på formens storlek kan du breda ut oljan med pensel, roller eller spruta. Beto-Form-oljan förhindrar effektivt att betongen fastnar i formen och skyddar stålformar från att rosta. Den färgar inte betong och kan användas året runt. I vårt sortiment finns två olika oljealternativ.

Beto-Form 21

Mineraloljebaserad formolja för betongindustrin.


Tekniska uppgifter:
Viskositet: 21 cSt/ 40 °C
Densitet: 870–890 kg / m³
Flampunkt: >100 °C
DMSO-extrakt: < 3 % (IP 346)
Lägsta flyttemperatur: –35 °C

 

Förpackningsstorlekar:
10 l, 20 l, 200 l och 1 000 l samt bulkleverans med tankbil.

muottioljy mainos

Beto-Form Bio 21 Eco

Växtoljebaserad formolja för betongindustrin.


Tekniska uppgifter:
Viskositet: 21 cSt / 40 °C
Densitet: 890–910 kg / m³
Flampunkt: >100 °C
DMSO-extrakt: < 3 % (IP 346)
Lägsta flyttemperatur: –30 °C

 

Förpackningsstorlekar:
10 l, 20 l, 200 l och 1 000 l samt bulkleverans med tankbil.

muottioljy mainos